Timmerman i Umeå

maj 12, 2016

Anlita en riktig timmerman - Träkraft

En timmerman är i grund och botten en hantverkare men den traditionella benämningen för de som arbetat med husbyggen och grövre timmerarbete var just Timmerman. Vi håller oss gärna så nära de gamla traditionerna som de är möjligt och önskas av våra uppdragsgivare. Givetvis består våra verktygslådor numera av betydligt fler verktyg än vad det gjorde för en gammal timmerman. För den skulle så är inte de moderna, elektriska verktygen, de som ligger oss varmast om hjärtat. Om man måste välja så är det nog yxan. Ska vi tex byta timmer i ett gammalt timmerhus så vill vi gärna att de ny stockarna ska vara så exakta kopior som möjligt av de gamla, framförallt om timret är synligt från ut- eller insidan av huset. Då måste den bearbetade ytan vara gjord med samma verktyg som då. Det går inte att kopiera en stocks geometri och utseende med en motorsåg om originalet är täljd med yxa. Men såklart är vi effektiva i vårt arbete och nyttjar alla de verktyg som står till förfogande idag som inte fanns för 100 år sedan. Vi grundfilosofi är att bevara och vårda det som bevisats sig fungera över hundratals år.

Vi timrar helst på gammaldags sätt där så mycket som möjligt av trädets form är kvar i timret. Stocken är då sågad på två sidor samt täljd ihop i draget. Vi drevar med lin eller mossa och dymlar ihop stockarna med 34 mm tjock träspik. Vi timrar med vanliga knutar eller med så kallade laxknutar. Husets täthet beror sedan på noggrannheten i inpassningen (långdraget), stockarna emellan och knuten.

Är timringen gjord i rått virke måste den stå minst ett år för att sätta sig och sjunka ihop innan man kan gå vidare med arbetet. Om man däremot timrar i torrt timmer så är processen kortare. En vältimrad stomme fungerar bra som sommarstuga eller bastu och behöver ingen isolering utöver det som läggs mellan stockarna. Vi lämnar gärna förslag i form av skisser (ritningar) på mindre timringar.

Renovering av timmerhus

Träkraft åtar sig också att renovera timmerhus. Här är det svårare att avgöra vad som behöver göras, vad som kan räddas och vad som måste ersättas utan att ha sett timmerhuset. Att renovera ett timmerhus kan innebära allt från att lyfta timmerstommen, omläggning / reperation av taket, byta ut dåliga timmerstockar till att renovera och reparera uttjänta golv och paneler. Vi renoverar och restaurerar alla timmerhus med högsta varsamhet och traditionell teknik. Primärt tar vi oss an renoveringar i Västerbotten och Umeå med omnejd. Men unika renoveringar kan utföras i hela Sverige.

Flytta timmerstomme

Träkraft kan hjälpa er om ni hittat ert dröm-timmerhus men det står på fel plats. Vi kan hjälpa till att undersöka timmerstommen, märka upp allt timmer innan nedmonteringen, själva nedmonteringen och uppmonteringen. Vi hjälper också till att eventuellt byta ut dåligt timmer mot nytt om det behovet skulle finnas.

Vid intresse och behov av timmerman, kontakta oss. Vi nås lättast per telefon 073-022 84 89.

Men det går också bra att skicka ett mejl med formuläret nedan: